MONTIS TRIPS & EXPEDITIONS

TUR ve HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

Bu sözleşmede yer alan tarafların tanımı;

Montis: Montis Turizm Eğt. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.– Montis Trips & Expeditions

Katılımcı: Bu şirket tarafından organize edilen turlara ve aktivitelere katılan kişi ve gruplar ile şirketimizden hizmet alan kişi ve gruplar

 

1 ) ÖN REZERVASYON

Telefonla ya da e maille ( teyidini almak kaydıyla ) turlarımıza ön rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Ön rezervasyonlar ve yer ayırtmalar katılımcıya tarafımızdan bildirilen tarihe kadar geçerlidir ve tarih son başvuru tarihinden ileri bir tarih olamaz.

Ön rezervasyon, kesinleştirilmiş rezervasyon haklarını kapsamaz ancak ön rezervasyon yapan katılımcıların turun ya da etkinliğin dolması durumunda bilgilendirme ve tercih önceliklerini şirketimiz garanti eder.

Turun ya da etkinliğin opsiyon süresinden önce dolması ve beklemede olan başka başvurular olması durumunda opsiyon tarihini beklemeden ön rezervasyon yapan katılımcıdan tura /etkinliğe katılım durumunu netleştirip kesinleştirmesini istenebilir.

Ön başvuru şartları içinde, tura/etkinliğe katılımın kesinleştirilmesi gereken sürenin sonunda kesin kayıt yaptırmamış katılımcılar öncelik haklarını kaybederler ve ayırttıkları yer koşulsuz iptal edilir. Bu durum yazılı, sözlü ve ya elektronik ortamda geri bildirim ön koşulu yoktur.

2 ) REZERVASYON KESİNLEŞTİRME

Rezervasyonun kesinleştirme işlemleri sözleşme ve ödemeden sonra yapılabilmektedir.

Her bir tur için belirlenen tur depozitinin ödenmesi ve bu sözleşmenin anlaşılıp kabul edildiğine dair ibare içeren rezervasyon formunun imzalanması ile bu belgelerin eksiksiz hazırlanıp, ıslak imzalı olarak asıllarını tarafımıza ulaştırdıkları andan itibaren rezervasyonları kesinleştirmiş sayılır.

Ödemelerin ve ya imzalı belgelerin asıllarının firmamıza ulaştırılması esnasında oluşabilecek hatalardan ve gecikmelerden katılımcı sorumlu olup, ön rezervasyon ve / ve ya son başvuru tarihinin geçirilmesi sonucunda meydana gelen olumsuz sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir.

18 yaşından küçükler, velileri aracılığıyla rezervasyon yaptırabilirler.

Grup rezervasyonlarında grup adına rezervasyon yaptıranların, tur programını, detaylarını ve bu sözleşmede yer alan koşulları grubun bütün üyelerine bildirdiği kabul edilir ve her bir grup üyesinin neden olduğu olası yükümlülüklerde eşit oranda ortak sorumlu oldukları kabul etmiş sayılırlar.

A – YURT DIŞI TURLARDA REZERVASYON ve KESİNLEŞTİRME

Yurtdışı gezilerimizde kişi başı paket tur / ekspedisyon bedelinin (en düşük tarifesi üzerinden) %25’i rezervasyon sırasında depozit olarak alınır.

Tur / ekspedisyon bedelinin kalan miktarı son başvuru tarihinde, katılımcı sayısına göre belirlenen tur bedeli üzerinden ödenir.

Ödemede taksitli seçenekler tercih edilmiş ise son başvuru tarihinden itibaren taksitlendirme başlar.

B – YURT İÇİ TURLARDA REZERVASYON ve KESİNLEŞTİRME

Yurtiçi gezilerimizde kişi başı paket tur / ekspedisyon bedelinin (en düşük tarifesi üzerinden) %25’i rezervasyon sırasında depozit olarak alınır.

Tur / ekspedisyon bedelinin kalan miktarı son başvuru tarihinde, katılımcı sayısına göre belirlenen tur bedeli üzerinden ödenir.

Ödemede taksitli seçenekler tercih edilmiş ise son başvuru tarihinden itibaren taksitlendirme başlar.

3 ) SON BAŞVURU TARİHİ

Her bir tur için internet sitemizde ve yazılı dokümanlarda ilgili tur için bildirilen son başvuru tarihi rezervasyon uygulamasında esas alınır.

Tarafımızdan yapılacak son başvuru tarihi değişikliklerini, ön rezervasyon ya da kesin rezervasyon yaptıran katılımcılara yazılı (elektronik posta vb.) olarak bildiririz.

Montis, eğer tur/ekspedisyon için katılımcı sayısına göre değişken fiyatlar vermişse, son başvuru tarihini takip eden ilk iş günü içinde katılımcı sayısını ve bu sayıya göre kesinleşen tur ücretini rezervasyon yaptıran katılımcılara bildirmek zorundadır.

Katılımcı sayısına göre belirlenen geçerli tur/ekspedisyon fiyatını, kabul edip etmemek konusunda karar vermek için, kesin rezervasyon yaptıran katılımcılara bir (1) iş günü süre tanınır.

Montis, son başvuru tarihini takip eden üçüncü (3.) iş günü sonuna kadar turu iptal etme hakkını saklı tutar. Tur iptali durumunda katılımcıların uçuş ve diğer ulaşım giderleri dışındaki tur için Montis’e ödemeleri geri ödenir. Her türlü tur iptal durumunda olduğu gibi, tur bedelinin uçuş ve diğer toplu ulaşım giderlerine ait bölümü ile ilgili geri ödemelerde, ilgili ulaşım şirketlerinin kuralları geçerlidir.

Bazı durumlarda, uçuş giderleri değişebilmektedir. Uçuş giderlerinde ki değişikliklerden şirketimiz sorumlu değildir. Bu gibi durumlar ile karşılaşmamanız için bilet rezervasyonlarının son başvuru tarihine bırakılmaması bütün programlarımızda önerilmiştir.

Günübirlik turlarda, kesinleştirme işlemi, turun gerçekleşeceği günden en geç 2 işgünü önce yapılmalıdır. Bu tarihten sonra geri ödeme ya da iptal işlemi gerçekleşmez.

4 ) KATILIMCILARIN TARİH DEĞİŞİKLİKLERİ ve TUR DEVİR KURALLARI

Katılımcılar, rezervasyonunu kesinleştirdikleri turları gezi başlamadan önce istediği kişiye devredebilir. Montis bu konuda her türlü kolaylığı sağlamayı taahhüt eder.

Ancak devir isteğinin, ulaşım için uçak ya da başka bir toplu taşıma aracı için bileti alındığı haller ve süresi sınırlı olan vize işlemleri ile önceden isme alınmış izin ya da giriş kotaları kullanılan turlar gibi geri dönüşün ya da isim değişikliğinin mümkün olmadığı uygulamalarda devir işleminin mümkün olmayabileceği bilinmelidir. Bu durumda eğer rezervasyon sahibinin kendi katılımı da mümkün olamıyorsa bu sözleşmenin tur iptali ve geri ödeme ile ilgili maddeleri uygulanır.

Turun devredilmesi durumunda devir sebebiyle eğer bir ek masraf doğarsa, bu giderin karşılanmasından devralan ile beraber devreden kişi de ortak sorumludur.

5 ) TURUN KATILIMCI TARAFINDAN İPTALİ ve GERİ ÖDEME

 A – YURT İÇİ TURLARDA GERİ ÖDEME VE İPTAL

Tur programında farklı bir uygulama belirtilmemiş ise, turun son başvuru tarihine kadar ya da daha erken şirketimize bildirilen yurt içi turların iptallerinde

Son başvuru tarihinden sonra ve turun başlama tarihinden 15 gün öncesine yapılan iptallerde, yurt içi tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 75’i geri ödenir

Turun başlama tarihine 14 – 7 Gün kala yapılan iptallerde yurt içi tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 50’si geri ödenir

Turun başlama tarihine 6 – 1 gün kala yapılan iptallerde ve turun kaçırılması durumunda yurtiçi turlarda geri ödeme yapılmaz

Her türlü tur iptal durumunda olduğu gibi, tur bedelinin uçuş ve diğer toplu ulaşım giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili havayolu ve ulaştırma şirketinin kuralları uygulanır.

B – YURT DIŞI TURLARDA GERİ ÖDEME VE İPTAL

Tur programında farklı bir uygulama belirtilmemiş ise, turun son başvuru tarihine kadar ya da daha erken şirketimize bildirilen yurt dışı turların iptallerinde, tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının tamamı geri ödenir

Son başvuru tarihinden, turun başlama tarihine 30 Gün kalana kadar yapılan iptallerde, yurtdışı tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 50’si geri ödenir

Turun başlama tarihine 29 – 15 Gün öncesine kadar yapılan iptallerde yurtdışı tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 25’i geri ödenir

Yurtdışı organizasyonlarımızda, turun başlama tarihine 14 – 1 Gün kala yapılan iptallerde ve turun kaçırılması durumunda geri ödeme yapılmaz

Yurtiçi ve yurt dışı tur ücreti iadelerinde, bilet iadesi mümkün olmayan ya da cezai işleme tabi olan, ulaşımı tarifeli uçak, tren, otobüs ve vapur seferleri ile sağlanan turların bedelleri geri ödemede istisnadır. Ulaşım gideri olarak ayrılmış meblağın, ulaşımı sağlayan firmanın iade ettiği kadarı katılımcıya geri ödenebilir. Eğer bilet iadesi mümkün değilse geri ödemede ulaşım bedeli, iptal ve başvuru süresine bağlı olmaksızın katılımcıdan tahsil edilir.

6 ) MONTİS TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ YA DA PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ

 A – TURUN BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE İPTAL DEĞİŞİKLİK ve ÖZEL DURUMLAR

Programlarımızda fiyatlandırmalar sırasında ön koşul olarak belirttiği en az katılımı sağlanamadığı takdirde turu iptal etme, geziyi tur lideri olmaksızın organize etme veya doğabilecek fiyat artışlarını doğrudan katılımcıya yansıtma ya da teklif etme hakkımız saklıdır.

Montis, tur programında bildirilen, güzergâh, ulaşım araçları ve konaklama merkezlerinde yolcuya haber vermek şartıyla tur başlama tarihinden önce değişiklik yapabilir.

Montis, tur başlamadan önce olmak kaydıyla, hizmet alınan diğer kişi ve kuruluşlardan kaynaklanan ve elde olmayan/beklenmedik gelişmeler sonucu oluşmuş değişiklikler meydana gelirse, ilgili fiyat farklarını katılımcılardan talep etme hakkı saklıdır.

Programda ve fiyatlarda oluşabilecek beklenmedik değişikliklerin yazılı olarak bildirilmesi ve iyi niyet çerçevesinde katılımcılara konunun tüm detaylarıyla bilgi verilmesi Montis’ in sorumluluğu altındadır. Bu amaçla gazete ilanı ya da gönderilecek mektup, e posta ve faks mesajları ( teyidine bakılmaksızın ) geçerli bildirim olarak kabul edilecektir.

Turun fiyatında, tur başlamadan önce herhangi bir nedenle artış meydana gelirse, katılımcı tura katılımdan vazgeçebilir. Bu durumun artışın kendisine yazılı olarak bildirilmesinden sonraki 2 iki iş günü içinde şirketimize yazılı olarak bildirilmesi durumunda turu iptal etme ve ödediği tur ücretini, ( uçuş ve tarifeli her türlü sefere ait ulaşım giderleri kısmını hariç ) geri alma hakkına sahiptir. Ulaşım giderleri bu hizmetin alındığı firmanın iptal ve geri ödeme kurallarına tabidir.

Montis, elde olmayan nedenlerle de olsa meydana gelen program değişikliklerini kabul etmeyen katılımcılarına başka programlarından birini önermek ve bunda öncelik sağlamakla yükümlüdür. Bu seçeneklerin yolcuya uygun gelmemesi halinde ya ücret iadesi yapılır ya da ödeme katılımcının rızası ile bir başka tur İçin saklanır.

Maliyet artışı kaynaklı iptallerde, eğer ödeme kredi kartı ile yapılmışsa ve kredi kartına online olarak geri ödeme yapılamıyorsa, tur ücretinde ya da kaparoda, sadece bankaya tarafımızdan ödenilen komisyon giderleri miktarıyla sınırlı kalmak koşuluyla kesinti yapılır. Nakit elden ödemelerde kesinti yapılamaz. Havalelerde sadece geri havale ücretleri varsa bu miktarı kadar kesinti yapılabilir

Kendisinden kaynaklanmayan nedenle ya da yetersiz başvuru nedeniyle, gezinin Montis tarafından son başvuru tarihinden önce iptali durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

B – TURUN BAŞLADIKTAN SONRA MEYDANA GELEBİLECEK İPTAL ve DEĞİŞİKLİKLER

Montis sorumluluğundaki organizasyon hatalarından kaynaklanan maliyet artışlarını katılımcılarından talep edemez. Ancak bir başka firmadan alınan transfer, konaklama, uçuş gibi 3. şahıslardan temin edilen yan hizmetlerdeki sorumluluklar istisnadır.

Tur sırasında meydana gelebilecek bütün olumsuz siyasi hareketler, terörizm, doğal afetler, teknik sorunlar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptaller ve gecikmelerden dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz. Bu gibi beklenmedik durumlarda, şirketimiz  programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma ve turu her aşamada iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi nedenlerle oluşabilecek ek maliyetler katılımcılara aittir.

7 )TURU KAÇIRMA, TERK ve MEMNUNİYETSİZLİK

Katılımcının turun başlangıç yerini ve saatini öğrenmek ve belirtilen buluşma noktasında belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmamakla yükümlüdür. Turu kaçırması durumunda sorumluluk katılımcınındır, oluşabilecek ek giderlerden katılımcının kendisi sorumludur.

Katılımcının turun başlangıç yerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaması ve turu kaçırması durumunda Montis katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden itibaren iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum katılımcıya herhangi bir geri ödeme hakkı doğurmaz.

Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini turun rehberine ve eğer varsa konakladığı tesise sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmeli ve yazılı belgenin bir kopyasına rehberin bilgisi olduğunu belirtir açıklama ve/veya imza almalıdır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir.

Katılımcılar, tur programından, şikâyetçi oldukları halde yararlanmayı sürdürüyorsa, şikâyet konusu ile ilgili tazminat ve geri ödeme ilgili hak talep etme haklarından feragat etmiş sayılırlar.

Memnuniyetsizlik kaynağı, tur sırasında bütün iyi niyetlere rağmen tarafımızdan giderilemiyorsa, tur lideri ya da rehberi tarafından tur fiyatına dâhil olmayan ve gezi esnasında sorun yaşayan katılımcıya verilen ek hizmetlerin ücretsiz ikramı ile de telafi yoluna gidebilir. Katılımcı, bu tür koşullu ikramların kabulü ile iade ve tazminat haklarından vazgeçmiş sayılacağını kabul etmiş sayılır.

Katılımcıların hava muhalefeti, kişisel sağlık sorunları, tura adaptasyon güçlüğü, kişisel teknik donanım ve bilgi – beceri yetersizliği gibi sebeplerle kendi kararı ve rızası ile turu terk etmesinden, aynı sebeplerden tur lideri tarafından yapılan uyarılar sonucunda turu terk etmesinden kaynaklanan ek organizasyonlar ve hizmetlerden, bunların mali sonuçlarından Montis sorumlu tutulamaz.

8 ) GERİ ÖDEME ve İPTAL PRENSİPLERİ

İptaller şirketimize yazılı olarak bildirilmeli ve beyanın elimize geçtiğine dair teyid alınmalıdır. Aksi takdirde katılımcı bu sözleşmede belirtilen haklardan yararlanamaz.

Bu sözleşmede belirtilen geri ödeme oranları dışında kalan miktarlar, vazgeçme tazminatı olarak rezervasyon sahipleri tarafından şirketimize ödenir.

Her türlü tur iptal durumunda, tur bedelinin uçuş ve diğer tarifeli seferlerle sağlanan ulaşım hizmetlerinin giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili firmanın kuralları uygulanır.

Geri ödemede eğer mümkünse, tercihen katılımcının ödeme için seçtiği yöntemin aynısı kullanılır ( Elden nakit ödeme, banka havalesi iade ya da kredi kartına geri ödeme ). Bu mümkün olamıyorsa oluşacak giderler katılımcı tarafından karşılanır.

9 ) MONTİS’IN DÜZENLEDİĞİ TURLARLA İLGİLİ YÜKÜMLÜKLÜLERİ

Montis, internet sitesinde ve basılı ilanlarda yer alan program ve açıklamalarda vaat ettiği hizmetlerin tümünü programlarında belirtildiği şeklide eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür

Montis, katılımcılarına yolculuk süreleri ile ilgili net bilgiler vermekle ve kendi kontrolünde olan bu tür servisleri zamanında sağlamakla yükümlüdür.

Turlarımızın zorluk dereceleri ve kimlerin katılabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirmek, gereği halinde hazırlık programları sağlamak, her aşamada turları hakkında danışmanlık hizmeti sunmak Montis’ in görevidir. Sağlanan hazırlık programları

Gidilecek ülke ve tur hakkında bilgilendirme yapmak, vize işlemleri hakkında bilgi vermek Montis’ in görevidir.

Turlarımızda zaman zaman televizyon ekipleri ve gazetecilerde misafir edilmektedir. Her ne kadar bu aktivitelerin konuklarımızı rahatsız etmeyecek şekilde planlanması ve bu durum hakkında katılımcılara turdan önce bilgi verilmesi Montis’ in görevidir.

Macera ve doğa gezileri, diğer birçok durumda da olduğu gibi tüm risklerin sıfıra indirildiği organizasyonlar değildir. Hatta bu tür aktivitelerde bazı durumlarda risk oranı oldukça yüksek olabilir. Montis’ in görevi, bu riskleri kabul edilebilir düzeylere çekmeye çalışmak ve katılımcılarının güvenliğini sağlamak için olanaklar dâhilinde mümkün olan önlemleri almaktır.

10 ) KATILIMCILARIN TURLARIMIZLA İLGİLİ YÜKÜMLÜKLÜLERİ

Montis dünyanın ve ülkemizin birçok farklı bölgesinde birbirinden farklı konaklama koşulları sunan bir şirketidir. Bu nedenle katılımcıların programları iyi incelemeleri ve sunulan koşulların kendilerine uygun olup olmadığını araştırmaları, önerilen ya da gereksinim duyulacak önlemleri almak kendi sorumluluklarındadır.

Kayıt yaptırılan gezi ile ilgili tüm detay bilgileri (buluşma yeri ve saati, havayolu hareket saati vs.) kayıt anında genel hatlarıyla öğrenmek ve kaydetmek katılımcının sorumluluğundadır. Buluşma yerini bulamama ve/veya ulaşım aracını kaçırma halinden ve doğabilecek zarardan katılımcı sorumludur.

Tur süresince geçerlilik süresi gidilen ülkenin taleplerini karşılayabilecek kadar yeterli ve gerekli vizeleri içeren bir pasaportun yanı sıra, aşı kağıdı ve bunlar gibi gidilen ülke tarafından istenilen özel belgeleri her an yanında ve hazır bulundurmak katılımcıların sorumluluğundadır.

Hukuki sorumluluklardan, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı yurt dışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama ya da buluşma yerine geç varma, ulaşamama ya da girememe gibi durumlar katılımcının sorumluluğundadır. Bu nedenlerle Montis’ den bedel iadesi veya tenzili dahil hiçbir hak talebinde bulunulamaz.

Katılımcılar, kayıt yaptıracakları turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendileri sorumludur. Bu amaçla Montis’ den her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir ve web sitemizdeki bilgilerden yararlanabilirler.

Herhangi bir sağlık problemi olan katılımcılarımız, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu Montis’ e kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdürler. Rahatsızlığın türüne göre katılımcıyı tura kabul edip etmemek hakkımız saklıdır.

Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Katılımcılar ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak aldıklarından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan eksik ya da dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan organizasyonlar ya da tur yetkilileri sorumlu değildir.

Organizasyonlarımız sırasında meydana gelebilecek olumsuz durumlarda insani değerler, tur programından ve kişisel isteklerden önde tutulacaktır. Bir katılımcılarımızın herhangi bir nedenle zor durumda kalması durumunda önceliğin bu kişi ya da kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda olacağını bütün katılımcılar tura katılmayı kabul ettikleri andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Zor durumda olan bir grup üyesinin sorunları nedeniyle, grup liderinin ya da rehberinin vereceği kararlara diğer katılımcıların uyulmaması halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Montis sorumlu tutulamaz ve bu şekilde davranan katılımcılar her türlü tazminat ve geri ödeme haklarından bu sözleşmeyi kabul ederek feragat etmiş olacaklarını beyan ederler.

Tur sırasında oluşabilecek kaza, hastalık, yaralanma, ölüm gibi durumlardan Montis sorumlu tutulamaz, ihmali kanıtlanmadığı sürece hiç bir maddi ve manevi tazminat talep edilemez. Oluşan zararlar ancak eğer varsa tur sigortası kapsamında ödenir.

Katılımcılar rehberin belirleyeceği kurallara ve zaman zaman gruba bildireceği uygulamalara itirazsız tabi olacaklarını bu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş sayılırlar.

Grup içinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve rehbere uymayıp bireysel davranışlar sergileyenler, bu davranışlardan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan diğer katılımcılara ve Montis’ e karşı sorumludurlar.

Gidilen ülkelerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak katılımcının sorumluluğu altındadır. Bu konularda katılımcının neden olduğu maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumludur.

11) SPONSORLUK ve GEZİLERİMİZ HAKKINDA TV, BASIN, YAYIN UYGULAMALARI

Turlarımızda çekilen fotoğraf, film ve benzeri görsel materyaller yalnızca katılımcılarımızın kişisel aktivitelerinde kullanılabilir. Ticari amaçlı her türlü aktiviteyi amaçlayan çekimler için, serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler bu durumu rezervasyon yaptırmadan Montis’ e bildirmek ve bir kayıt işlemi gerçekleştirmeden önce onayımızı almakla yükümlüdür. Aksi takdirde her hangi bir aşamada rezervasyonu iptal etme ve tura dair yapılan ödemeleri bu sözleşmenin geri ödeme ve iptal koşulları çerçevesinde alıkoyma ve uçuş giderleri de dâhil olmak üzere tur ücretinin 10 katından az olmamak kaydıyla tazminat talep etme hakkımız saklıdır.

Bir sponsor desteği ile, tur ücretinin bir kısmı ya da tamamı başka bir şahıs, ticari işletme ya da bir kurum tarafından karşılanarak serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler bu durumu rezervasyon yaptırmadan Montis’ e bildirmek ve bir kayıt işlemi gerçekleştirmeden önce onayımızı almakla yükümlüdür. Aksi takdirde her hangi bir aşamada rezervasyonu iptal etme ve tura dair yapılan ödemeleri bu sözleşmenin geri ödeme ve iptal koşulları çerçevesinde alıkoyma hakkımız saklıdır.

  •         Turun tamamının finanse edilmesi ya da katılımcının özel bir anlaşma ile tura katılması durumu istisna kabul edilir. Bu durumda, tur sözleşmemizin bu bölümünde yer alan sponsorluk ile ilgili koşullar aranmayıp, sponsor, katılımcı ve işletmemiz arasında yapılacak üç taraflı özel sözleşmenin kuralları geçerli sayılacaktır.
  •         Bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, turumuzun tamamı ya da bir kısmı hakkında, işletmemiz ve gereği halinde ilgili tura iştirak eden katılımcılarımız bilgisi ve yazılı onayı olmadan, toplantılar, her türlü basılı ve yazılı yayın organlarında herhangi bir yayın umuma açık maceralarda sponsorları adına yahut onların desteği ile sağlayacakları mekan ve olanaklarla yapmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
  •         Bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, turumuzun tamamı ya da bir kısmı hakkında, işletmemiz ve gereği halinde ilgili tura iştirak eden katılımcılarımız bilgisi ve yazılı onayı olmadan turumuz, katıldıkları turumuzda çektikleri, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi materyali televizyonlar ve umuma açık mecralarda ya da toplantılarda, sponsorları adına yahut onların desteği ile sağlayacakları mekan ve olanaklarla yayınlamayacaklarını ve sergilemeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler.
  •         Bir sponsor desteği ile serbest katılma açık turlarımıza katılan kişiler, bütün tur güzergahı boyunca ve dağların zirvelerinde, sponsorun flamasının, bayrağının ya da benzeri görsel materyallerin yanında Montis logosu ya da bayrağı olmadan, fotoğrafını ve filmini çekemezler. Bu tanımın dışında davranan kişiler, ödedikleri tur ücretinin 10 katından az olmamak üzere tazminat hakkımızın doğacağını, bu fotoğraf ve filmlerin umuma açık mecralarda yayınlanması durumunda tazminat tutarının ulaşım giderleri de dahil olmak üzere tur ücretlerinin 25 katından az olamayacağını, tura katılan diğer kişilerin, tur ücretlerini geri istemeleri ya da tazminat talebinde bulunmaları durumunda bu giderlerin koşulsuz olarak ilaveten kendileri tarafından karşılanacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
  •         İş bu sözleşmenin sponsorluk ile ilgili bu bölümünde yer alan kurallara kısmen ya da tamamen uymayanlar, kendilerinden her bir katılımcılarımızın tur bedellerinin, uçuş ücretlerinin ve bu seyahate dair yapacakları ilgili harcamaların tamamının toplamı kadar geri ödeme talep etme ve ilaveten, işletmemizin uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan dolayı grubun toplam tur ücreti ve ulaşım giderlerinin toplamının en az 10 katı kadar tazminat hakkımızın doğacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

12 ) GENEL UYGULAMALAR

A – GEZİ ÜCRETİNE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER

Her bir tur programında, ilan edilen tur fiyatına dâhil olan hizmetler belirtilmiştir. Bunların dışında kalan programlı ya da beklenmeyen giderleri katılımcılar üstlenirler. Genel fiyat dışı önceden bilinen giderler de tur ilanlarının fiyata dâhil olmayanlar bölümünde belirtilmiş olup, katılımcılar bu konuda şirketten her türlü bilgiyi talep etme hakkına sahiptirler.

Tur ücretine dâhil olmayan konaklama yemek gibi gereksinimler için rehberlerimiz sadece öneride bulunabilir, katılımcılarımızın, önerilen yerlerden hizmet alma zorunluluğu yoktur, programını aksatmamak koşuluyla seçecekleri yerden diledikleri hizmeti alabilirler. Eğer seçenekleri beğenmezler ya da yeterli bulmazlarsa verilen hizmetten yararlanmama konusunda da özgürdürler. Katılımcılarımızın hizmet aldıkları yerlere ödeme yapma ve bahşiş toplama gibi turdan bağımsız parasal işlemleri bizzat kendilerinin yürütmesini önermekteyiz.

Program dışı gezi ve eğlence istekleri, ancak rehberin bilgisi ve onayı dâhilinde gerçekleştirilebilir. Bu tür ekstra servislerin harcamaları ve rehberin olası giderleri katılımcıya aittir.

B – KONAKLAMA TESİSLERİ ve YEMEK UYGULAMALARI

Aksi bildirilmedikçe, otellerde uluslararası seyahat kurallarına bağlı olarak, konaklama tesisine varış saati ne olursa olsun odalara giriş ve yerleşme saati yerel saat ile 15:00′ dir. Aynı şekilde odaları terk etme saati ise yerel saate göre 12:00’ dir. Otellerin vereceği özel opsiyonlar ve farklı uygulamalar katılımcılarımıza ayrıca bildirilir.

Otellerde yapılacak her türlü ekstra harcamalar,( telefon, içki, yemek, TV, minibar, v.b.) ve konaklama tesisinde oluşabilecek konaklayandan kaynaklı her türlü hasarın gideri katılımcıya aittir ve otelden çıkışta ödenir.

Aksi bildirilmemişse, rutin konaklama uygulamamız, otellerde iki kişilik odalarda ve iki kişilik çadırlarda geceleme şeklindedir. Eğer tek kişilik rezervasyon yaptırmış ama odanızda tek başına konaklama opsiyonundan yararlanmıyorsanız, Montis size hemcinsiniz bir oda arkadaşı verecektir.

Ancak bazı dağ turlarında kalınan, köy evi, pansiyon ve dağ evi gibi yerlerde iki kişilik odalar bulunmayabilir, bu durum programlarımızda belirtilmektedir. Böyle durumlarda bütün katılımcılar kalınan tesiste geçerli olan genel uygulamaya tabidir.

Her turumuzda geceleme yapılan yerde oda da ya da çadırda tek başına konaklama mümkün olmayabilir. Bu nedenle her türlü konaklama tesisinde ve kamplarda tek kalma isteğinin rezervasyon yaptırmadan önce belirtilmiş ve tarafımızdan onaylanmış olması esastır. Tur sırasında bildirilen istekler sadece olanaklar ölçüsünde karşılanabilecektir.

Eğer bir turda bazı tesislerde kamplarda tek konaklama mümkünken bazılarında imkânsız ise tek konaklama seçeneği sadece bu olanağın mevcut olduğu konaklama tesislerini içerir. Bu olanağın olmadığı yerlerde genel konaklama şartlarına uyulacağını katılımcı peşinen kabul etmiş sayılır.

Her bir programda hangi yemeklerin tura dâhil, hangi yemeklerin hariç olduğu bildirilmektedir. Tur program ilanlarında ve web sayfamızda bildirilenlerin dışındaki yemek ve içecek giderleri Montis’ in istemli iradesi ile yapılmayan program değişikliklerinden doğacak buna benzer ek masraflar katılımcılara aittir.

C – İNDİRİM KAMPANYA VE EKSTRALAR

İndirim ve kampanyalar belirtilen süreler içerisinde sadece ilgili turlar için geçerlidir.

Montis, küçük katılımcılarını özendirmek için bazı turlarında çocuk indirimleri uygulamaktadır. Ancak listemizde birçok farklı tur söz konusu olduğu için bu uygulamalar farklılıklar göstermektedir. Bu durumda program dokümanlarında bildirilen oranlar ve uygulamalar geçerlidir.

Çocukların uçak ve diğer ulaşım araçlarındaki indirimlerden faydalanabilmesi için yaşını bir kimlik belgesi ile belgelemesi gerekmektedir. Aksi hallerde muhatap ulaşım firmasının itirazından doğacak giderler katılımcıya aittir.

D – BAGAJLAR UYGULAMLARI KAMPLAR ARASI YÜK TAŞIMA ve LİMİTLER

Uçakla yolculuk içeren turlarımızda bagajlarınız, tur sırasında kullanılan havayollarının uyguladığı taşıma kurallarına tabidir.

Ekstra bagaj ağırlık ücretleri havayolu şirketinin esaslarına göre tespit edilir. Ve yolcular tarafından ödenir. Hiçbir sebeple Montis’ den bu konuda bir talepte bulunulamaz.

Her türlü araç içinde ya da konaklama merkezlerinde özel eşyaların unutulmamasından katılımcılar yalnızca kendileri sorumludur. Uçak yolculuklarında bagajın kaybolması halinde doğacak her türlü durumda sorumluluk ilgili havayollarınındır.

Uçak yolculuklarında bagajın geç gelmesi veya kaybolmasından dolayı tur programında meydana gelebilecek aksaklıklardan ve buna bağlı maliyetlerden katılımcılar ve ilgili sözleşme kapsamında servisi sağlayan havayolları sorumludur.

Ancak katılımcılar bagaj kayıplarına ya da kendilerinden kaynaklanan gecikmelere bağlı olarak tur programında oluşan ekstra masrafları şirketimize peşinen ödemekle yükümlüdür. Bu gibi süreçlerde taşıyıcı firma ile katılımcı arasındaki hukuki ya da idari süreçlerin Montis tarafından beklenilmesi zorunluluğu yoktur, alacaklarının tahsili için dilediği zaman kanuni haklarını her an işleme koyabilir.

Montis, kamplı turlarda kişisel eşyaların, programında belirttiği takdirde ve bildirilen limitler dâhilinde olması kaydıyla kamplar arasında taşınmasını organize etmekle sorumludur. Belirtilen limitlere uyulmaması halinde oluşacak ek masraflar katılımcı tarafından karşılanır.

Yanıcı, akıcı, kokulu ve/veya patlayıcı maddeler ile çevresine rahatsızlık veren eşyalar,  kesici, delici aletler, ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın taşınması, sadece,  havayollarının ile ulaşım hizmeti alınan diğer taşıma şirketlerinin kuralları ve Montis’ in yazılı onayı dâhilinde yapılabilir.

E – VİZELER, GÜMRÜK İŞLEMLERİ ve HARÇLAR

Yurtdışı gezilerimizde vize ile ilgili işlemler, ilgili konsoloslukların toplu vize başvurusu şartlarının işlemlerin tarafımızdan takibine uygun olması ön koşulu ile gerekli evrakların katılımcılarımız tarafından tamamlanıp zamanında şirketimize teslim edilmesi halinde, vize ücreti ve servis bedeli karşılığında tarafımızca işleme konur ve takip edilir. Pasaport çıkartma ve süre uzatma işlemleri yolcuya aittir.

Bu durumda konsolosluk tarafından istenilen belgeler ve talep edilen sürede geçerliliği bulunan pasaportun, aksi belirtilmemişse, şirketimize tur hareket tarihinden en az 30 işgünü önce teslim edilmesi gerekmektedir.

Vize işlemlerinin tarafımızca yürütülmesi vize garantisi anlamına gelmez. Kendisinden kaynaklanmayan herhangi bir gecikmeden, evrak eksikliğinden veya konsolosluk tarafından doğabilecek aksaklıklardan Montis sorumlu tutulamaz.

Konsolosluk tarafından vize alınamaması durumunda şirketimizin yapmış olduğu zorunlu masraflar ( İadesiz uçak, tren, otobüs ve deniz yolu taşımacılığı biletleri, ön ödemeler, vize, vize servis ücreti…) katılımcıdan talep edilir. Gezi hareket tarihine kadar vize ücretlerine gelebilecek herhangi bir artış olursa vize ücretlerine yansıtılır.

Turlar sırasında, yolcu beraberinde ya da bagajda taşınan her türlü eşyanın gümrük işlemleri ve hukuki sorumlulukları sahibine aittir. Gümrüklerdeki işlemler nedeniyle oluşacak aksaklıkların tazmininden katılımcılar kendileri sorumludur.

Eğer vize talep edilen ülkenin konsolosluğu kişinin bizzat başvurusunu talep ediyorsa, işlemler katılımcılar tarafında gerçekleştirilir ve oluşabilecek tüm sorumluluklar kendisine aittir.

F – SİGORTA

Turlarımızda, meydana gelebilecek hastalık, kaza, yaralanma, ölüm ve kayıplarda, tüm turlarımızda yapılan paket tur sigortası kapsamında sigortalanır ve oluşacak kayıplar ve zararlar bu sigortanın limitleri dâhilinde tazmin yoluna gidilir.

Tarafımızdan yapılan paket tur sigortaları, aksi belirtilmediği takdirde sadece genel yolculuk risklerini kapsamakta olup teminatları poliçede belirtilen rakamlarla sınırlıdır.

Rafting, bungee jumping, yamaç paraşütü, sea kayak, tekne turu, jeep turu ile tehlikeli sporlar kapsamına giren aktiviteler genel seyahat sigortalarının kapsamına girmez. Bu turların diğer firmalardan ya da 3. şahıslardan alınması durumunda bu muhatabın sunacağı istemli ya da zorunlu sigortalar geçerlidir. İsteğe bağlı aktivite sigortalarını yaptırmak veya yaptırmamak kişinin kendi sorumluluğunda olup, paket tur sigortasının kapsamadığı durumlarda meydana gelebilecek zarar, hasara ve kayıplarda şirketimizden bir tazminat talep hakkı doğmayacağını, turlarımıza katılan katılımcılarımız peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Dalış turlarımızda dahil olmak üzere turlarımızda yasal zorunluluklar kapsamondaki sigortalar ( Seyahat Güvence Paketi Sigortası ) yapılmaktadır. Katılımcılarımıza, gezi tarihlerinin yanı sıra gidilecek ülkeleri ve bölgeleri kapsayan, farklı içerikli seyahat ve sağlık sigortası yaptırmalarını öneriyoruz.

Kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında taşıyıcı firmaların yolcu sigortaları ve kişilerin sahip olduğu diğer sigortalar ayrıca geçerli olup, tur sırasında yapılan diğer sigortaları etkilemez. Ancak sigorta kapsamına giren bir harcama bir sigorta şirketinden ve yalnızca bir kez muhatap sigorta şirketlerinin kuralları dâhilinde tazmin edilebilir

G – ULAŞIM 

Seyahat süresince kullanılacak seyahat araçları ile ilgili tüm bilgilerin şirketimiz tarafından müşteriye verildiği kabul edilir. Gezi programında belirtilen uçak, tren, vapur, otobüs, denizyolu v.b. ulaşım araçlarındaki hareket saatleri, ilgili kuruluşların ilan ettikleri programlara ve tarifelere göre ayarlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden, hareket saati ve buna bağlı olarak zorunlu yapılan program değişiklikleri ile bu nedenle oluşabilecek her türlü aksaklıklardan doğacak maliyetlerden Montis sorumlu tutulamaz.

Havayolu kullanılan gezilerde, bildirilen tur fiyatına eğer bilet ücreti dâhil ise, bu ücret ekonomik sınıf en düşün bilet fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Bu gidere ek olarak, rezervasyon ya da biletin kesilme tarihine oluşabilecek artışlar katılımcıya yansıtılır. Yolcu bu tür farkları peşin öder. Ödemenin gecikmesi durumunda kaparolara el koyma ve rezervasyonu iptal etme hakkımız saklıdır.

Hava ve karayolu tarifeli seferleri ile ulaşımı sağlanan turlarda, bu seferlerde oluşabilecek değişiklik iptal gibi nedenlerle turun aksaması kısmen ya da tamamen yapılamaması nedeniyle doğacak sonuçlardan Montis sorumlu tutulamaz.

Deniz, kara ve hava yolu ulaşımı ile ilgili her türlü durumda hizmetin alındığı şirketlerin iptal ve değişiklik kuralları geçerlidir. Tarifelerde oluşacak değişiklik ve iptaller Montis ile ilgili bir geri ödeme ve/veya tazminat hakkı doğmasına neden olamaz.

H – ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ve BAŞKASI ADINA REZERVASYONDA BAĞLAYICILIK

Sözleşmede imzası bulunmayan, kendisi adına başkası aracılığıyla rezervasyon yaptırmış olan ve bu şekilde sözleşmeye konu geziye katılan/rezervasyon yaptıran katılımcılar kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri katılımcılar bu sözleşmeyi okuyup rezervasyon formunu imzalayarak, adına rezervasyon yaptırdıkları kişi veya kişilerin sözleşme hükümlerine uymalarını taahhüt etmiş sayılırlar. Doğacak aksaklıklardan ve mali mesuliyetlerden rezervasyonu yapan kişi de sorumludur.

Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin şirketimiz aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler sonucu şirketinin tüketiciye bu sözleşmede yazılı koşullar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, şirketinin sözleşmede imzası bulunan katılımcıdan, bu masraf ve ödemeleri tahsil etme hakkı saklıdır.

Gezilerimize katılanlar bir aracı ile rezervasyon yaptırmış olsalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, web sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, buluşma yeri ve saatleri hakkında bilgi almış ve geziye bu sözleşme şartlarına uymak koşulu ile katılmayı kabul etmiş sayılırlar.

I – TURUN SÜRESİ

Organize ettiğimiz gezi programlarının ilan edilen toplam gün adetleri gidiş ve dönüş yolculuklarının ( saat kaç olursa olsun) yapıldığı ilk ve son günleri de kapsamaktadır. Dolayısı ile gezilerimizde yolculukta geçen toplam gün adedi ve göre konaklama yapılan gece sayısı birlikte esas alınacaktır.

13 ) ANLAŞMAZLIK ve YASAL İŞLEMLER

Bu sözleşme web sitemizde, tüm program sayfalarında ilan edilmiş olup, Şirketimizin düzenlediği ya da aracı olduğu turlara katılan kişiler, rezervasyondan önce bu sözleşmeyi okumak ve ondan sonra rezervasyon yaptırmakla yükümlüdür. iş bu sözleşme hükümleri, turumuza katılan herkes tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahıslara da bu koşullar bildirilmiş kabul edilir. Rezervasyon formumuzu imzalayan her katılımcı bu koşulları yerine getirmeyi kabul, taahhüt ve beyan etmiş sayılır.

Şirketimizin, sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması ya da taahhüt ettiği hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesi hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında “TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ” maddeleri uygulanır.

Katılımcıların bu sözleşmenin koşullarına uymamaları ve taahhüt ettikleri ödemelerini sözleşmede ve rezervasyon formunda belirtilen zamanlarda yapmamaları halinde oluşacak anlaşmazlıkların yasal yollarla çözümü için Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

___/___/ 201_

Ankara


MAĞAZA BÖLÜMÜ ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : Montis Turizm Eğt. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi : Güzeltepe Mah. Ahmet Rasim Sokak 1/A Çankaya ANKARA
Telefon : 0 312 440 05 85
Fax : 0 312 440 05 86
E-mail: info@montis.com.tr

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait {FIRMAUNVAN} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : {TARIH}

{URUNKALEMLERI}

Ürün AdıAdetToplam Ürün Tutarı

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli:
Teslimat adresi:
….. ile Toplam ……

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.montis.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

MONTIS

ALICI