Aşağıda MONTIS Trips & Expeditions A – Grubu seyahat acentamızın operasyonunu bizzat üstlendiği turlarımız için ”İptal,İade ve Değişiklik Şartlarını” içeren sözleşmemizin ilgili maddelerini görebilirsiniz:

4 ) KATILIMCILARIN TARİH DEĞİŞİKLİKLERİ ve TUR DEVİR KURALLARI

Katılımcılar, rezervasyonunu kesinleştirdikleri turları gezi başlamadan önce istediği kişiye devredebilir. Montis bu konuda her türlü kolaylığı sağlamayı taahhüt eder.

Ancak devir isteğinin, ulaşım için uçak ya da başka bir toplu taşıma aracı için bileti alındığı haller ve süresi sınırlı olan vize işlemleri ile önceden isme alınmış izin ya da giriş kotaları kullanılan turlar gibi geri dönüşün ya da isim değişikliğinin mümkün olmadığı uygulamalarda devir işleminin mümkün olmayabileceği bilinmelidir. Bu durumda eğer rezervasyon sahibinin kendi katılımı da mümkün olamıyorsa bu sözleşmenin tur iptali ve geri ödeme ile ilgili maddeleri uygulanır.

Turun devredilmesi durumunda devir sebebiyle eğer bir ek masraf doğarsa, bu giderin karşılanmasından devralan ile beraber devreden kişi de ortak sorumludur.

5 ) TURUN KATILIMCI TARAFINDAN İPTALİ ve GERİ ÖDEME

 A – YURT İÇİ TURLARDA GERİ ÖDEME VE İPTAL

Tur programında farklı bir uygulama belirtilmemiş ise, turun son başvuru tarihine kadar ya da daha erken şirketimize bildirilen yurt içi turların iptallerinde

Son başvuru tarihinden sonra ve turun başlama tarihinden 15 gün öncesine yapılan iptallerde, yurt içi tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 75’i geri ödenir

Turun başlama tarihine 14 – 7 Gün kala yapılan iptallerde yurt içi tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 50’si geri ödenir

Turun başlama tarihine 6 – 1 gün kala yapılan iptallerde ve turun kaçırılması durumunda yurtiçi turlarda geri ödeme yapılmaz

Her türlü tur iptal durumunda olduğu gibi, tur bedelinin uçuş ve diğer toplu ulaşım giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili havayolu ve ulaştırma şirketinin kuralları uygulanır.

B – YURT DIŞI TURLARDA GERİ ÖDEME VE İPTAL

Tur programında farklı bir uygulama belirtilmemiş ise, turun son başvuru tarihine kadar ya da daha erken şirketimize bildirilen yurt dışı turların iptallerinde, tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının tamamı geri ödenir

Son başvuru tarihinden, turun başlama tarihine 30 Gün kalana kadar yapılan iptallerde, yurtdışı tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 50’si geri ödenir

Turun başlama tarihine 29 – 15 Gün öncesine kadar yapılan iptallerde yurtdışı tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 25’i geri ödenir

Yurtdışı organizasyonlarımızda, turun başlama tarihine 14 – 1 Gün kala yapılan iptallerde ve turun kaçırılması durumunda geri ödeme yapılmaz

Yurtiçi ve yurt dışı tur ücreti iadelerinde, bilet iadesi mümkün olmayan ya da cezai işleme tabi olan, ulaşımı tarifeli uçak, tren, otobüs ve vapur seferleri ile sağlanan turların bedelleri geri ödemede istisnadır. Ulaşım gideri olarak ayrılmış meblağın, ulaşımı sağlayan firmanın iade ettiği kadarı katılımcıya geri ödenebilir. Eğer bilet iadesi mümkün değilse geri ödemede ulaşım bedeli, iptal ve başvuru süresine bağlı olmaksızın katılımcıdan tahsil edilir.

6 ) MONTİS TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ YA DA PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ

 A – TURUN BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE İPTAL DEĞİŞİKLİK ve ÖZEL DURUMLAR

Programlarımızda fiyatlandırmalar sırasında ön koşul olarak belirttiği en az katılımı sağlanamadığı takdirde turu iptal etme, geziyi tur lideri olmaksızın organize etme veya doğabilecek fiyat artışlarını doğrudan katılımcıya yansıtma ya da teklif etme hakkımız saklıdır.

Montis, tur programında bildirilen, güzergâh, ulaşım araçları ve konaklama merkezlerinde yolcuya haber vermek şartıyla tur başlama tarihinden önce değişiklik yapabilir.

Montis, tur başlamadan önce olmak kaydıyla, hizmet alınan diğer kişi ve kuruluşlardan kaynaklanan ve elde olmayan/beklenmedik gelişmeler sonucu oluşmuş değişiklikler meydana gelirse, ilgili fiyat farklarını katılımcılardan talep etme hakkı saklıdır.

Programda ve fiyatlarda oluşabilecek beklenmedik değişikliklerin yazılı olarak bildirilmesi ve iyi niyet çerçevesinde katılımcılara konunun tüm detaylarıyla bilgi verilmesi Montis’ in sorumluluğu altındadır. Bu amaçla gazete ilanı ya da gönderilecek mektup, e posta ve faks mesajları ( teyidine bakılmaksızın ) geçerli bildirim olarak kabul edilecektir.

Turun fiyatında, tur başlamadan önce herhangi bir nedenle artış meydana gelirse, katılımcı tura katılımdan vazgeçebilir. Bu durumun artışın kendisine yazılı olarak bildirilmesinden sonraki 2 iki iş günü içinde şirketimize yazılı olarak bildirilmesi durumunda turu iptal etme ve ödediği tur ücretini, ( uçuş ve tarifeli her türlü sefere ait ulaşım giderleri kısmını hariç ) geri alma hakkına sahiptir. Ulaşım giderleri bu hizmetin alındığı firmanın iptal ve geri ödeme kurallarına tabidir.

Montis, elde olmayan nedenlerle de olsa meydana gelen program değişikliklerini kabul etmeyen katılımcılarına başka programlarından birini önermek ve bunda öncelik sağlamakla yükümlüdür. Bu seçeneklerin yolcuya uygun gelmemesi halinde ya ücret iadesi yapılır ya da ödeme katılımcının rızası ile bir başka tur İçin saklanır.

Maliyet artışı kaynaklı iptallerde, eğer ödeme kredi kartı ile yapılmışsa ve kredi kartına online olarak geri ödeme yapılamıyorsa, tur ücretinde ya da kaparoda, sadece bankaya tarafımızdan ödenilen komisyon giderleri miktarıyla sınırlı kalmak koşuluyla kesinti yapılır. Nakit elden ödemelerde kesinti yapılamaz. Havalelerde sadece geri havale ücretleri varsa bu miktarı kadar kesinti yapılabilir

Kendisinden kaynaklanmayan nedenle ya da yetersiz başvuru nedeniyle, gezinin Montis tarafından son başvuru tarihinden önce iptali durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

 

× Whatsapp İletişim Hattı